Yhteistyökumppanimme raudoiteteollisuudessa:

ARMA+

Rakennusteollisuuden ohjausjärjestelmät, koko rakennusprojektin DNA-tallennettuna ja ohjattuna yhdessä järjestelmässä. Ohjelmistot rakennusprojektin hallintaan, aina raudoitetuotannon suunnittelusta ja valubetonin tuotannonohjauksesta rakennustyömaiden logistiikkaan ja osto/myyntiprosesseihin
* Raakamateriaalin varastohallinta
* Tuotantanon suunnittelu
* Välivaraston hallinta
* Tuotannon ohjaus
* Varaston hallinta
* Logistiikan hallinta
* jne.
ARMA+ ARMA+ ARMA+

EVG

Koneet ja laitteet raudoiteteollisuudelle
• Hitsauslinjat hieno- ja kevytverkoille
• Teollisuusverkkokoneet
• Raudoitusverkkokoneet
• Automaattiset oikaisu- ja katkaisulinjat
• Veto- ja valssauslinjat
• Hakastaivutusautomaatit
• Automaattiset elementtitehtaat ja muottien raudoitusrobotit

Terhoeven Hambi

Koneet ja laitteet hitsattujen metalliverkkojen käsittelyyn, taivutukseen ja katkaisuun.

August Strecker

Tyssähitsaus- ja kylmähitsauskoneet langoille, vaijereille, teräsköysille ja kaapeleille.

MiGro

Työkalut, laakerit ja varaosat langanvalssaukseen mittatilaustyönä