Yhteistyökumppanimme Materiaalintestauksessa:

Indentec

Kovuusmittarit, vertailupalat ja kovuusmittauskärjet
Kovuusmittauslaitteet ja välineet kaikille yleisesti tunnetuille standardeille, sekä kaikille kovuuksille kuten esim.

•Brinell (HB) ISO 6506, ASTM E10
•Vickers (HV) ISO 6507, ASTM E384
•Knoop (HK) ISO 4545, ASTM E384
•Rockwell (HR) ISO 6508, ASTM E18
•Leeb (HL)

Indentec:n ainutlaatuinen nenä-rakenne mahdollistaa kovuusmittauksen paikoista, joihin ei perinteisellä kovuusmittarilla pääse. Patentoidun mittarin rakenteen ansiosta kovuus voidaan mitata esim porausten tai laakeripintojen sisäpuoleisilta pinnoilta tai erittäin läheltä profiilin sisäkulmaa. Indentec:n innovatiivinen rakenne mahdollistaa myös mittauspaikan asettamisen ja kappaleen käsittely ergonomisella tavalla, ilman lisälaitteita.
Kaikki kovuusmittarit, vertailupalat ja mittauskärjet toimitetaan UKAS akkreditoinnilla. Indentec on yksi niitä harvoja kovuusmittarivalmistajia, jotka myös tarjoavat suunnittelupalvelua mittaustuille. Indentec voi suunnitella myös Teille parhaan mahdollisen manuaalisen tai automaattisen mittaustuen, jotta saatte mitattua kappaleenne oikein ja toistotarkasti, käyttäjästä riippumatta. Indentec:n osaamisesta kertoo paljon myös se että he ovat yksi harvoista valmistajista, jotka pystyvät valmistamaan myös sertifiointikoneita, kansallisille mittauslaboratorioille ja vertailupalojen valmistajille.
Stourbridgessä Englannissa, lähellä Birminghamia sijaitseva Indentec Ltd on osa maailman suurinta koestuskoneita valmistavaa Zwick Roell Group:ia. Yli 80% Indentec kovuusmittareista toimitetaan kansainvälisille markkinoille.

Zwick/Roell

Edelläkävijä testauksessa
Maailman suurin staattisten koestuskoneiden valmistaja, saksalainen Zwick Roell Group valmistaa mekaaniseen koestamiseen tai rikkovaan koestukseen tarkoitettuja laitteita. Suomessakin jo yli 200 asiakasta luotaa Zwickin osaamiseen ja Zwickin koneisiin omassa laadunvarmistuksessaan, tutkimustyössään tai tuotekehityksessään. Zwick Roell Group valmistaa laitteita mm:
• Staattiset koestuskoneet
• Dynaamiset koestuskoneet
• Kovuusmittarit
• Iskuvasarat ja pudotuskoestuslaitteet
• Sulaindeksilaitteet

Toni Technik

Koestus- ja mittauslaiteet rakennusteollisuuteen
Korkealuokkaiset koestuslaitteet betonin, sementin ja sideaineiden lujuudenmittaamiseen
Laitteet mm. betonipilareiden sekä ratapölkkyjen lujuuksien mittaamiseen